Nội dung khóa học

TƯ DUY XUẤT CHÚNG
 TƯ DUY 1: CUỘC ĐỜI CHỈ LÀ SỰ HÌNH DUNG VÀ TƯỞNG TƯỢNG (08:33)
 TƯ DUY 2: TÔI LINH HOẠT ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ KIÊN ĐỊNH (18:31)
 TƯ DUY 3: NGƯỜI TA HÀM Ý NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ HỌ NÓI (07:16)
 TƯ DUY 4: BẠN KHÔNG THỂ LÀM NHỮNG GÌ BẠN KHÔNG MUỐN LÀM TRONG CƠ THỂ VÀ CUỘC ĐỜI BẠN (22:02)
 TƯ DUY 5: C > E (26:28)
 TƯ DUY 6: HIỆN THỰC MANG TÍNH CHỦ QUAN. NHẬN THỨC CHỈ LÀ PHÉP CHIẾU (17:50)
 TƯ DUY 7: MỖI HÀNH VI ĐỀU CÓ CHỦ ĐÍCH TÍCH CỰC (06:31)
 TƯ DUY 8: HÀNH VI KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI CỦA HỌ (06:00)
 TƯ DUY 9: KIỂM SOÁT SỰ MẤT KIỂM SOÁT (01:44)
 TƯ DUY 10: CON NGƯỜI CÓ ĐỦ NGUỒN LỰC ĐỂ THÀNH CÔNG (08:26)
 TƯ DUY 21: KHI BẠN NÓI BẠN KHÔNG THỂ LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ. ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ BẠN KHÔNG MUỐN MÀ THÔI (16:00)
 TƯ DUY 22: NẾU MUỐN HIỂU HÃY HÀNH ĐỘNG (04:36)
 TƯ DUY 23: BỞI VÌ TÔI Ở ĐÂY BẠN SẼ ỔN (06:52)
 TƯ DUY 27: NẾU BẠN CHƯA CÓ ĐIỂU BẠN MUỐN LÀ DO BẠN CHƯA XỨNG ĐÁNG VỚI NÓ (03:33)
 TƯU DUY 28: NẾU BẠN KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ TO LỚN ĐỂ TẬP TRUNG VÀO THÌ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ NHỎ NHẶT CŨNG TRỞ THÀNH VẤN ĐỀ LỚN VỚI BẠN (07:32)
 TƯ DUY 29: CHỈ CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ CÓ MỐI QUAN HỆ THÀNH CÔNG
 TƯ DUY 30: CUỘC ĐỜI NÀY LÀ CUỘC ĐỜI TUYỆT VỜI NHẤT CỦA BẠN, DÙ BÂY GIỜ BẠN ĐANG Ở ĐÂU, ĐÓ LÀ ĐIỂM XUẤT PHÁT (04:25)
 TƯ DUY 31: KHI HỌC TRÒ SẴN SÀNG, NGƯỜI THẦY SẼ XUẤT HIỆN (02:00)
 TƯ DUY 32: MUỐN ĐI NHANH THÌ ĐI MỘT MÌNH, MUỐN ĐI XA THÌ ĐI CÙNG ĐỘI NHÓM
 TƯ DUY 33: CHƯA CÓ GÌ XẢY RA CẢ (02:21)

Đăng ký khóa học